Baza wiedzy

Generator sygnałowy UKF-FM

W przedstawionym rozwiązaniu tranzystorowy generator w.cz. pracuje w układzie Hartleya. Częstotliwość drgań zależy od liczby zwojów cewki oraz współpracujących z nią kondensatorów. Kondensator C3 o pojemności 3…14pF umożliwia zmianę częstotliwości w granicach 60…120MHz, a więc umożliwia pokrycie zakresu OIRT i CCIR i może być zastosowany do strojenia wszelkich odbiorników UKF FM. Częstotliwość modulująca uzależniona jest od kondensatora C1. Dioda pojemnościowa D1 pełni funkcję modulatora FM, przy czym wartość dewiacji można ustalić poprzez dobranie wartości kondensatora szeregowego. Oczywiście, zamiast kondensatora zmiennego można podłączyć diodę pojemnościową i dodatkowy potencjometr do zmiany napięcia podawanego na katodę tej diody. Układ powinien być zaekranowany i zasilany napięciem stabilizowanym o dobrej filtracji. Na osi kondensatora zmiennego bądź potencjometru korzystnie jest założyć skalę z naniesioną podziałką częstotliwości. Ułatwi to posługiwanie się kondensatorem, a może służyć nawet do skalowania odbiorników FM, co jest szczególnie istotne przy przestrajaniu odbiorników z zakresu CCIR na OIRT lub odwrotnie.