Baza wiedzy Blog

Generatory VCO

Czym są generatory VCO?

Generator VCO jest przerzutnikiem astabilnym, w którym częstotliwość generowanego na wyjściu przebiegu jest zależna od wartości stałego napięcia wyjściowego. Generatory to tak jakby przetworniki energii ze źródła prądu stałego na energię prądu zmiennego. Generatory działają w sposób wzbudzony, to znaczy po włączeniu zasilania, bez sterowania sygnałem zewnętrznym wytwarzają drgania. Generator przestrojony napięciem zwany VCO jest takim generatorem, którego częstotliwość można zmieniać w podanym zakresie , stosownie do wartości napięcia dopuszczalnego do jego wejścia sterującego.

generator XR2206

Generatory VCO mogą być realizowane w bardzo prosty sposób, np. jako tranzystorowy generator VCO. Jednak metoda ta nie jest bardzo dokładna i generowane przebiegi nie będą zbyt precyzyjne.

Opis wyjść

Opis wyjść widoczny na zdjęciu:

Podsumowanie

Podsumowując, generatory VCO mogą spełniać funkcję:

-modulatorów częstotliwości

– układów wytwarzających pętlę fazową

-przerzutników napięcie-częstotliwość

-generatorów wytwarzających chwilowe przebiegi

-generatorów przestrajalnych