Baza wiedzy

Model OSI

Model OSI jest jest swego rodzaju protokołem sieciowym, służącym do przenoszenia danych. Składa się on z siedmiu warstw, z której każda odpowiada za coś innego. Ponadto warstwy dzielą się na wyższe oraz niższe. Z racji że model OSI został stworzony przez organizację  ISO, czyli Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, często spotyka się go pod nazwą protokół ISO / OSI. Dzięki modelowi OSI, różne programy oraz oprogramowanie może ze sobą współpracować.

Model OSI działa tak, aby w jak najprostszy sposób pokazać co dzieje się w danym systemie sieciowym. Jest to duże ułatwienie dla administratorów różnych stron itp. aby łatwiej optymalizować dane w systemie sieciowym.

Warstwy

Warstwa 7 – Warstwa Aplikacji

Jest to najwyższa z warstw modeli OSI. Jest to warstwa, która jest najbliższa bezpośredniemu użytkownikowi, ponieważ dotyczy ona aplikacji służących do komunikacji. Są to aplikacje i programy, z którymi użytkownicy się bezpośrednio komunikują. Do tych aplikacji w głównej mierze zaliczają się przeglądarki internetowe. Komunikacja jednak nigdy nie odbywa się bezpośrednio między programami, ponieważ komunikat zostaje przekazywany kolejno do niższych warstw. Tam dopiero serwer odbiera lub wysyła odpowiednie dane.

Warstwa 6 – Warstwa Prezentacji

Podczas gdy informacja, bądź komunikat są przesyłane w dół, do kolejnych warstw, zadaniem tej warstwy jest przetworzenie tych danych. W tej warstwie dane są odpowiednio konwertowane, w taki sposób aby były możliwe do odczytu przez kolejne, niższe warstwy. Konwersja polega na zmianie formatu aplikacji do formatu sieciowego i na odwrót. Jest to konieczny etap podczas przesyłu danych do niższych warstw, ponieważ dane z aplikacji zdecydowanie różnią się od tych, które ostatecznie są przesyłane do docelowych programów.

Warstwa 5 – Warstwa Sesji

Ta warstwa jest odpowiedzialna za prawidłowy przepływ danych w całym procesie. W czasie przesyłu informacji, tworzy się specjalna „sesja”, która na bieżąco się synchronizuje. Ponadto ta warstwa ustala kierunek przepływu informacji odpowiednio od odbiorcy do nadawcy, lub w drugą stronę. Ta warstwa obejmuje konfigurację oraz koordynację oraz zakończenie sesji. Warstwa piąta kończy tak zwane warstwy wysokie.

Warstwa 4 – Warstwa transportowa

Jest to pierwsza z warstw niższych i odpowiada za koordynację przepływu danych w całym modelu OSI. W tej warstwie dane są odpowiednio segmentowane, aby ostatecznie mogły być one przesłane dalej. Do koordynacji należą takie zadania jak sprawdzanie i kontrolowanie ile jest danych do wysłania i w jakim tempie oraz warstwa ta kontroluje na jakim etapie wysyłania są obecnie nasze dane.

Warstwa 3 – Warstwa sieciowa

Ta warstwa odpowiada za rozporządzanie danymi w sieci. Można powiedzieć, że planuje ile danych ma przepłynąć przez konkretne sieci. Warstwa ta odpowiada w głównej mierze za przesył pakietów między urządzeniami. W tej warstwie pracują wszystkie routery, które są odpowiedzialne za te zabiegi.

Warstwa 2 –Warstwa łącza danych

Warstwa łącza danych zapewnia transfer danych pomiędzy bezpośrednimi węzłami. Ponadto w tej warstwie zachodzi korekcja ewentualnych błędów z następnej warstwy – fizycznej. Warstwa łącza danych składa się z dwóch elementów / podwarstw:

– MAC ( Media acces control ) czyli sterowanie łączem danych. Warstwa ta jest odpowiedzialna za zarządzanie dostępem i uprawnieniami do przesyłania danych między węzłami sieci.

– LLC ( Logical link control ) czyli sterownie dostępem do nośnika. Warstwa ta odpowiada za bezbłędną i dokładną transmisję danych między węzłami sieci.

W tej warstwie pracują praktycznie wszystkie przełączników sieciowych.

Warstwie 1 – Warstwa fizyczna

Warstwa ta jest już ostatnią w modelu OSI i obejmuje ona całą elektrykę i elektronikę. Warstwa fizyczna określa szereg aspektów związanych z systemami elektrycznymi, mechanicznymi i fizycznymi oraz urządzeniami sieciowymi. Wszystkie wtyczki, przewody, złącza itp. należą do warstwy fizycznej. W tej warstwie wszystko musi być dokładanie podłączone, aby cały system poprawnie działał. Jest to chyba najważniejsza warstwa, ponieważ to właśnie od niej cały schemat się zaczyna.