Programowanie - PHP

PHP – Jak pokolorować składnie PHP?