Programowanie - PHP

PHP – Jak wykryć ostatni element pętli foreach?