Programowanie - PHP

PHP – Jak zamienić pierwszą literę w napisie na wielką?

Jak zamienić pierwszą literę w napisie na wielką?

Aby zamienić pierwszą literę w zmiennej na wielką należy do tego celu użyć funkcji ucfirst().

<?php
 $zmienna1 = 'hello world!';
 $zmienna1 = ucfirst($zmienna1);       // Hello world!
 $zmienna2 = 'HELLO WORLD!';
 $zmienna2 = ucfirst($zmienna2);       // HELLO WORLD!
 $zmienna2 = ucfirst(strtolower($zmienna2)); // Hello world!
?>