Programowanie - PHP

PHP – Jak sprawdzić czy dana zmienna istnieje?