Programowanie - PHP

PHP – Jak zamienić na wielkie litery pierwsze znaki w słowach?

Aby zamienić wszystkie pierwszą litery w każdym słowie w danej zmiennej na wielkie należy do tego celu użyć funkcji ucwords().

<?php
 $zmienna1 = 'hello world!';
 $zmienna1 = ucwords($zmienna1);       // Hello World!

 $zmienna2 = 'HELLO WORLD!';
 $zmienna2 = ucwords($zmienna2);       // HELLO WORLD!
 $zmienna2 = ucwords(strtolower($zmienna2)); // Hello World!
?>