Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę C

całkowanie impulsów (pulse integration) – kształtowanie impulsów za pomocą obwodu (całkującego), stanowiącego filtr dolnoprzepustowy i dającego na wyjściu sygnał zbliżony kształtem do przebiegu idealnego uzyskanego w wyniku matematycznego całkowania sygnału doprowadzonego na wejściu tego obwodu

centra luminescencji (luminescent centres) – obszary w krysztale zawierające jony lub atomy domieszki wraz z najbliższym otoczeniem decydujące oświeceniu luminoforów

cewka indukcyjna (induction coil, inductor) – dwójnik elektryczny, którego parametrem podstawowym jest indukcyjność

charakterystyka częstotliwościowa (frequency characteristic) – zależność dowolnego parametru (napięcia, prądu lub mocy) na wyjściu danego urządzenia do częstotliwości

charakterystyka napięciowo-prądowa (voltage-current characteristic) – zależność jaka istnieje między prądem a napięciem w danym przyrządzie lub elemencie obwodu elektrycznego

ciąg impulsów (pulse train) – zbiór kolejno po sobie następujących impulsów

cyklotron (cyclotron) – cykliczny akcelerator jonów

czas martwy (dead time) – przedział czasu po odpowiedzi układu elektronicznego na jeden sygnał lub zdarzenie, podczas którego układ nie jest zdolny do odpowiedzi na sygnał lub zdarzenie następne

czas narastania impulsu (pulse rise time) – czas, w ciągu którego dana wielkość fizyczna wzrasta w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu

czas opadania impulsu (pulse fall time) – czas, w ciągu którego dana wielkość fizyczna maleje w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu

częstościomierz (frequency meter) – miernik częstotliwości – przyrząd do pomiaru częstotliwości prądu elektrycznego wyskalowany w jednostkach częstotliwości mierzonego przebiegu

częstotliwość (frequency) – liczba zdarzeń lub cyklów zjawiska okresowego w jednostce czasu, odwrotność okresu

czoło fali (wave front) – powierzchnia falowa najbardziej odległa odźródła

czujnik generacyjny – czujnik, w którym wielkość nieelektryczna powoduje pojawienie się energii elektrycznej