Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę U

układ adaptacyjny (adaptive system) – układ sterownia, w którym sposób działania części sterującej zmienia się samoczynnie w zależności od warunków pracy

układ akustyczny (acoustical system) – obszarśrodowiska sprężystego, ograniczony lub nieograniczony, w którym mogą powstać drgania akustyczne wskutek działania ciśnienia akustycznego

układ bramkujący – bramka elektroniczna

układ elektroniczny (electronic system) – układ, którego działanie oparte jest na wykorzystaniu przyrządów elektronowych, realizujący określoną funkcję

uziemienie (earth) – połączenie urządzenia elektrycznego z ziemią za pomocą uziomu

uziom (earth electrode) – element przewodowy stykający się dostatecznie dużą powierzchnią bezpośrednio z glebą

uzwojenie (winding) – zespół zwojnic tworzących w przyrządzie elektrycznym lub w maszynie elektrycznej ten sam obwód elektryczny