Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę T

tablica kontrolna – obraz kontrolny

teknetron (tecnetron) – tranzystor unipolarny ze złączem p-n o symetrii osiowej

teledator (data transmission unit) – aparat końcowy (nadawczo-odbiorczy) przy transmisji danych

teleelektronika – dział elektroniki dotyczący wykorzystania elektroniki w telekomunikacji

telekomunikacja (telecommunication) – dział techniki dotyczący przekazywania informacji na odległość za pośrednictwem sygnałów elektrycznych

telewizor – odbiornik telewizyjny

termistor (thermistor, thermal resistor) – rezystor półprzewodnikowy o szczególnie dużym współczynniku temperaturowym rezystancji; termistory używane są do stabilizacji napięcia (jako elementy kompensujące) do dokładnego pomiaru temperatury, do pomiaru mocy (np. mikrofal) itp.

tesla (tesla) – jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI

transformator (transformer) – urządzenie do przekazywania energii elektrycznej w określonym zakresie częstotliwości składające się co najmniej z dwóch sprzężonych indukcyjnie zwojnic (pierwotnej i wtórnej)

tranzystor (transistor) – przyrząd półprzewodnikowy o trzech lub więcej zaciskach zdolny do wzmacniania mocy sygnałów elektrycznych

tyrystor (thyristor) – sterowany przyrząd półprzewodnikowy czterowarstwowy o właściwościach zaworowych