Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę R

radioelektronika – dział elektroniki, dotyczący wykorzystania przyrządów elektronowych w radioelektryce

radiofonia (radio broadcasting) – przekazywanie programów dźwiękowych do aparatów odbiorczych abonentów radiofonicznych

radiokompas (radio compass) – namiernik radiowy pokładowy przeznaczony do samoczynnego wskazywania kierunku, w którym leży odbierana stacja nadawcza

reaktancja (reactance) – opór bierny – część urojona impedancji zespolonej

rezonans (resonance) – zjawisko zachodzące w układach drgających, polegające na szybkim wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość wewnętrznych drgań wymuszających jest równa lub bliska częstotliwości drgań własnych układu

rezystancja (resistance) – opór czynny – część rzeczywista impedancji zespolonej

rezystor (resistor) – opornik – element, dla którego podstawowym parametrem jest rezystancja

rozdzielczość obrazu (definition of picture) – definicja obrazu; liczba elementów zarejestrowanych na powierzchni obrazu telewizyjnego

rozmycie obrazu (image blurring) – zmniejszenie rozdzielczości obrazu telewizyjnego

rozpraszanie domieszkowe (impurity scattering) – rozpraszanie nośników ładunku spowodowane ich oddziaływaniem ze zjonizowanymi akceptorami lub donorami