Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę S

samowzbudzenie (self-excitation) – samoczynne wzbudzenie drgań, które może wystąpić w układach zawierających obwód drgań i element wzmacniający przy istnieniu w układzie dodatniego sprzężenia zwrotnego przekraczającego punkt krytyczny

selektor (selector) – układ umożliwiający wydzielenie spośród doprowadzonych sygnałów tych, których amplituda lub częstotliwość mieszczą się w określonym przedziale

sensystor (sensistor) – czuły na temperaturę rezystor o dodatnim współczynniku temperaturowym

serwomechanizm (servo-mechanism) – układ elektryczny regulacji nadążnej przeznaczony do obracania lub przesuwania elementów sterowanych wżądane położenie

słuchawka (earphone) – przetwornik przetwarzający przebiegi elektryczne w przebiegi akustyczne, w obudowie umożliwiającej ich przekazywanie bezpośrednio do narządów słuchu poprzez przewody słuchowe uszu

sprzężenie (coupling) – oddziaływanie pomiędzy częściami układu lub systemu

stabilizator napięcia (voltage stabilizer) – urządzenie, w którym znaczna zmiana napięcia na wejściu wywołuje nieznaczną tylko zmianę tych wielkości na wyjściu; stabilizatory włączane międzyźródłem zasilającym a odbiornikiem mają na celu utrzymywanie stałości parametrów w obwodzie odbiornika

stała czasowa (time constant) – wielkość charakteryzująca szybkość zmian przebiegów przejściowych układu, mająca wymiar czasu

sterownik (controller) – organ formujący sygnały w otwartym układzie sterowania

styk (contact) – część toru prądowego przeznaczona do tego, abyłącznie z inną częścią tego toru (również stykiem) umożliwić przepływ prądu

sygnał (signal) – przebieg czasowy wielkości fizycznej wykorzystany do przekazania informacji

symulator (simulator) – model badanego obiektu (zrealizowany np. w komputerze) odzwierciedlający jego właściwości oraz efekty zmian zachodzących w nim lub w jego otoczeniu

synchronizacja (synchronization) – doprowadzenie dwóch lub więcej przebiegów zjawisk okresowych do zgodności

synteza obrazu (scanning in reception) – przekształcanie sygnałów elektrycznych uzyskiwanych w wyniku analizy obrazu nadawanego na widzialny obraz stanowiący reprodukcję tego obrazu