Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę D

dalekopis (teleprinter) – aparat telegraficzny z nadajnikiem klawiaturowym oraz odbiornikiem o zapisie drukowym

dalmierz laserowy – patrz kolidar

dalmierz radiolokacyjny (radar distance finder) – przyrząd do pomiaru odległości metodą radiolokacyjną

dalmierz radiowy nawigacyjny (distance measuring equipment) – przyrząd stosowany w lotnictwie do pomiaru odległości od samolotu do naziemnych punktów nawiązania

definicja obrazu – rozdzielczość obrazu

dekoder (decoder) – urządzenie do dekodowania (deszyfrowania) przesyłanej informacji

dekodowanie (decoding) – proces odwrotny do kodowania

demagnetyzator (demagnetizer) – urządzenie do usuwania magnetyzmu szczątkowego

detekcja (detection) – wykrywanie, np. dowolnych sygnałów elektrycznych

detektor (detector) – urządzenie przeznaczone do detekcji

diak (bilateral diode switch) – dwukierunkowy element wyzwalający, stanowiący antyrównoległe połączenie dwóch diod Shockley´a

dielektryk (dielectric) – materiałźle przewodzący prąd elektryczny i ulegający polaryzacji dielektrycznej

dioda (diode) – przyrząd dwuelektrodowy o niesymetrycznej charakterystyce prądowo – napięciowej,łatwo przepuszczający prąd elektryczny w jednym kierunku, a nie przepuszczający go wcale lub tylko w niewielkim stopniu w kierunku przciwnym

dioda elektroluminescencyjna (light-emitting diode – LED) – dioda świecąca – dioda złączowa, będąca źródłem promieniowania, wykorzystująca zjawisko emitowania fotonów przez niektóre kryształy w wyniku rekobinacji nośników ładunku