Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę F

fala (wave) – zaburzenie pola fizycznego rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię

falomierz (wavemeter) – miernik częstotliwości lub długości fali wyskalowany w jednostkach długości fali mierzonego przebiegu

falownik (inverter) – przekształtnik prądu stałego w prąd przemienny

farad (farad) – jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI, równa pojemności kondensatora, między elektrodami którego istnieje różnica potencjałów jeden wolt, gdy kondensator jest naładowany ilością elektryczności jeden kolumb

fazomierz (phase meter) – przyrząd do pomiaru przesunięcia fazowego między dwiema wielkościami elektrycznymi

fluorescencja (fluorescence) – luminescencja zanikająca w ciągu bardzo krótkiego czasu po usunięciu wywołującego ją czynnika

fonia (sound signals) – ogół sygnałów dźwiękowych przesyłanych oddzielnym torem od nadajnika do odbiornika; fonia stanowi uzupełnienie wizji

fotodioda (photodiode) – dioda (próżniowa, gazowana, półprzewodnikowa), w której na wartość prądu przez nią płynącego można wpływać przez zmianę natężenia promieniowania elektromagnetycznego padającego na określoną powierzchnię f

fotokomórka (photocell) – odbiornik promieniowania, w którymświatło wywołuje emisję fotoelektryczną z przeciwnej strony

fotoprzewodnik (photoconductor) – półprzewodnik lub dielektryk zmieniający swą przewodność elektryczną zależnie od liczby i energii pochłanianych fotonów

fotorezystor (photoresistor) – rezystor fotoelektryczny – opornik fotoelektryczny – fotoopornik – przyrząd półprzewodnikowy, którego rezystancja zależna jest od natężeniaświatła

fototranzystor (phototransistor) – przyrząd półprzewodnikowy umożliwiający jednoczesną modulację prądu za pomocą promieniowania i sygnałów elektrycznych: jego konstrukcja jest podobna do zwykłego tranzystora wzmacniającego z tym,że obudowa umożliwia oświetlenie odpowiedniego obszaru półprzewodnika

fototyrystor (photothyristor) – tyrystor, w którym zamiast sterowania prądowego za pomocą dodatkowej elektrody stosuje się sterowanie za pomocą promieniowania oświetlającego półprzewodnikowe złącze; stosowany jako przełącznik w zakresie małych prądów