Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę O

obciążalność wejściowa (fan in) – zwielokrotnienie wejściowe

obciążalność wyjściowa (fan out) – zwielokrotnienie wyjściowe

obciążenie (load) – moc (rzeczywista lub pozorna) pochłaniana przez odbiornik, wydatkowana przezźródło energii

obraz kontrolny (test pattern) – obraz testowy – obraz karty kontrolnej – obraz transmitowany przez stację telewizyjną, np. przed rozpoczęciem normalnego programu w celu umożliwienia odpowiedniego ustawienia organów regulacyjnych odbiornika oraz przeznaczony do kontroli i oceny szeregu parametrów obrazu

obwód elektryczny (electric circuit) – zespół połączonych elektrycznie elementów tworzących zamkniętą drogę dla prądu elektrycznego

odsprzężenie (decoupling, uncoupling) – usunięcie sprzężenia

odtwarzanie dźwięku (sound reproducing) – przetwarzanie przestrzennych zmian właściwości fizycznych (mechanicznych, magnetycznych, optycznych lub innych) nośnika dźwięku na odpowiadające im przebiegi akustyczne

odtwarzanie obrazów (video reproducing) – przetwarzanie zmian właściwości nośnika zapisu na odpowiadające im obrazy

ogniwo elektryczne (primary cell) -źródło stałego prądu elektrycznego, w którym energia elektryczna powstaje kosztem energii reakcji chemicznej lub promieniowania elektromagnetycznego

okres (period) – najmniejszy przedział czasu, po którym powtarza się ten sam stan zjawiska okresowego

om (ohm) – jednostka (pochodna) oporu elektrycznego (rezystancji, reaktancji i impedancji) w układzie SI równa oporowi elektrycznemu między powierzchniami ekwipotencjalnymi przewodu jednorodnego prostoliniowego, gdy niezmienne napięcie elektryczne 1V (wolt) występujące między tymi powierzchniami wywołuje w tym przewodzie prąd elektryczny 1A (amper)

omomierz (ohmmeter) – przyrząd do bezpośredniego pomiaru rezystancji

opornik (resistor) – rezystor; element, dla którego podstawowym parametrem jest rezystancja

optoelektronika (optoelectronics) – dział elektroniki zajmujący się wzajemnym oddziaływaniem energii promieniowania i energii elektrycznej oraz wyzyskiwaniem tego oddziaływania przy konstruowaniu przyrządów przetwarzających energię świetlną na elektryczną, np. fotodiody, fototranzystory, energię elektryczną na świetlną, np. diody elektroluminescencyjne (świecące), ekrany elektroluminescencyjne