Funkcja noTone()

Opis funkcji noTone()

Funkcja zatrzymuje generowanie przebiegu rozpoczętego poprzez funkcje tone(). Wywołanie funkcji nie ma żadnych skutków w przypadku, gdy żaden przebieg nie jest generowany.

Uwaga: jeżeli istnieje potrzeba generowania różnych przebiegów na różnych pinach, przed każdym wywołaniem tone() należy wywołać funkcji noTone().

Składnia

noTone(pin)

Parametry

pin – numer pinu, na którym zatrzymane będzie generowanie przebiegu

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca wartości

Zobacz także