Funkcja tone()

Opis funkcji tone()

Funkcja tone() generuje falę prostokątną (współczynnik wypełnienia – 50%) na
zadanym pinie. Długośc trwania może zostać zadana, w przeciwnym razie funkcja
działa do momentu wywołania noTone(). Pin może zostać podłączony do buzzera
lub innego głośnika.

Tylko jeden przebieg może być generowany naraz. Jeżeli przebieg jest
generowany na innym pinie, wówczas wywołanie funkcji tone() nie będzie miało
żadnego skutku. Jeżeli funkcja zostanie wywołana ponownie na tym samym pinie
możliwe jest ustawienie innej częstotliwości.

Używanie funkcji tone() koliduje z PWM na pinach 3 i 11 (na płytkach innych niż Mega).

Składnia

tone(pin, czestotliwosc)
tone(pin, czestotliwosc, czasTrwania)

Parametry

pin – numer pinu, na którym będzie generowany przebieg
czestotliwosc – zadana częstotliwość w Hertzach
czasTrwania – czas trwania przebiegu w milisekundach (parametr opcjonalny)

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca wartości

Zobacz także