Inteligetny dom

Sterowanie kotłem z wykorzystaniem OpenTherm

Czym jest OpenTherm?

 

OpenTherm (OT) jest ustandaryzowanym protokołem komunikacji używanym w systemach centralnego ogrzewania, najczęściej do wymiany danych pomiędzy kotłem c.o., a termostatem.

 

Co można odczytać i ustawić za pomocą OpenTherm?

 

Posiadając złącze OT jesteśmy w stanie odczytać:

 

  • status pracy kotła (m.in. czy w danym momencie kocioł jest włączony)
  • poziom modulacji mocy kotła
  • zadaną temperaturę
  • aktualną temperaturę na zasilaniu i powrocie
  • temperaturę spalin

Ponadto jesteśmy w stanie ustawić zadaną temperaturę kotła, a także sterować samą pracą kotła (włączyć pracę kotła c.o., podgrzewania ciepłej wody) oraz dostarczyć inne informacje uwzględnione w protokole.

 

W celu podłączenia do kotła Arudino, ESP8266 bądź Raspberry PI potrzebny będzie adapter, ponieważ wymienione urządzenia operują na poziomach 3.3…5V, natomiast w standardzie OpenTherm za niski poziom logiczny odpowiada napięcie 7V, natomiast za wysoki około 15V.

 

Pełna specyfikacja protokołu OpenTherm w wersji 2.2:

 

http://www.domoticaforum.eu/uploaded/Ard%20M/Opentherm%20Protocol%20v2-2.pdf