Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – Bramki logiczne – negacja sumy NOR

Bramka realizuje funkcje logiczną: NOR, NIE SUMA – negacja sumy

Bramka jest złożona z bramki NOT i OR. Zasada działania jest taka sama jak bramki OR z tą różnicą, że sygnał wyjściowy jest jeszcze negowany. Bramka ta stanowi SYSTEM FUNKCJONALNIE PEŁNY, czyli za jej pomocą można przedstawić każdą złożoną funkcję logiczną.

NOR

Tablica prawdy:

IN 1 IN 2 OUT
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0