Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – Bramki logiczne – Nieużywane wejścia

Nie wykorzystane wejścia podłączamy w następujący sposób:

Nieużywane wejścia bramek AND, NAND i przerzutników należy dołączyć do szyny napięcia zasilania Ucc przez rezystancję 15k. Przez jedną rezystancję 1k można dołączyć 1- 25 wolnych wejść. Jeżeli można zagwarantować, że napięcie zasilania Ucc nie przekracza wartości 5,5 V, to nieużywane wejścia można dołączyć wprost do napięcia zasilania Ucc.

Nieużywane wejścia bramek AND, NAND, OR oraz NOR można dołączyć do wejść używanych tych samych bramek, jeżeli dopuszczalna obciążalność układu sterującego w stanie wysokim (1) nie zostanie w ten sposób przekroczona.

Wolne wejścia bramek AND, NAND oraz przerzutników można dołączyć do wyjścia nieużywanej bramki, na wejście której należy przyłożyć napięcie ustawiające wyjście w stanie wysokim (1).

Wolne wejścia bramek AND, NAND oraz przerzutników można dołączyć do niezależnego źródła napięcia zasilania o napięciu wynoszącym 2,4-3,5 V.

Wolne wejścia bramek OR oraz NOR należy dołączyć do masy