Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – Przerzutnik typu JK

Master Slave:

Przerzutnik JK

Przerzutnik zachowuje się w zależności od kombinacji stanów wejściowych na J i K. Przerzutnik jest wyzwalany dwuzboczowo, tzn. gdy jest zbocze narastające układ przepisuje dane wejściowe do wewnętrznego przerzutnika Master a przy opadającym z przerzutnika Master do przerzutnika Slave. Przerzutnik zachowuje się w następujący sposób:

0 0 – stan na wyjścia nie ulega zmianie
1 0 – stan na Q jest ustawiany na “1”
0 1 – stan na Q jest ustawiany na “0”
1 1 – stan na wyjściu zmienia się na przeciwny
Z przerzutników buduje się różnego rodzaju pamięci, liczniki i rejestry i dzielniki.