Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – Przerzutnik typu RS

Przerzutnik RS

Przerzutnik RS

Dla przerzutnika zbudowanego na bramkach NAND sygnałem sterującym jest “0”, natomiast dla NOR “1”. Jeśli na wejście SET zostanie podany sygnał sterujący na wyjściu Q będzie “1” – przerzutnik będzie ustawiony, jeśli na wejście RESET zostanie podany sygnał sterujący na wyjściu Q będzie “0” – przerzutnik będzie zresetowany. Sygnał sterujący może być impulsem. Jeśli na wejściach są narysowane kółeczka to przerzutnik jest sterowany “0”. Wyjścia są komplementarne, tzn. na ich stany logiczne są przeciwne. Jest to przerzutnik asynchroniczny, czyli bez zegara taktującego.