Programowanie - C++

C++ – Jak obliczyć n-ty wyraz ciągu Fibonacciego (rekurencyjnie)?