Programowanie - C++

C++ – Jak obliczyć liczbę elementów tablicy i sprawdzić jej rozmiar?

Dla tego przykładu posłużymy się 100-elementową tablicą typu integer:

[code]int tab[100];

Aby sprawdzić ile bajtów pamięci zostało przydzielone naszej tablicy powinniśmy użyć operatora sizeof, który zwróci liczbę w bajtach. Operator sizeof może także zostać użyty do sprawdzenia ile kompilator przydziela miejsca zmiennym odpowiedniego typu. A więc chcąc obliczyć ilość elementów możemy napisać:

[code] int tab[100];
int liczba_e = sizeof(tab) / sizeof(int);

cout << “Liczba elementow tablicy > tab = ” << liczba_e << endl;

Wynik działania programu:

Liczba elementow tablicy > tab = 100