Programowanie - C++

C++ – Jak przekonwertować znaki na liczby?

Do konwertowania znaków na liczby służy szereg funkcji jakimi są:
atoi() (char > integer),
atol()(char > long), oraz
atof()(char > float).
Funkcje te szczególnie przydają się, gdy przekazany do programu parametr jest liczbą, ale w dalszym ciągu jest traktowany jako znak.

Załóżmy, że przekazany do programu parametr jest liczbą 123. Nie jest możliwe przekazanie tej wartości z argv[i] do normalnej zmiennej poprzez:

int i = argv[1];

…gdyż kompilator pokaże błąd typu: “invalid conversion from char*' to int'”. Dlatego w tym przypadku należy dokonać konwersji typu.

int i = atoi(argv[1]);