Programowanie - C++

C++ – Jak odczytać zawartość Windowsowego schowka?

Do odczytania zawartości schowka MS Windows wykorzystamy szereg funkcji zawartych w WinApi. Aby tego dokonać należy dołączyć plik nagłówkowy windows.h.

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{ 
  string tmp; 

  if(OpenClipboard(NULL)) 
  { 
    
    char* ptr = static_cast<char*>(GetClipboardData(CF_OEMTEXT)); 
    char* buf = static_cast<char*> (LocalAlloc(LPTR,lstrlen(ptr)+1)); 
         
    lstrcpy(buf, ptr); 
    CloseClipboard(); 
    tmp = buf; 
    
    cout << tmp << endl; 
   } 
   
   system("pause"); 
return 0;
}

Zawartość schowka zostanie zapisana z zmiennej tmp typu string i wyświetlona na ekranie./