Programowanie - C++

C++ – Jak wstępnie wyzerować wartości n elementowej tablicy?

Aby wyzerować wartości n-elementowej tablicy powinniśmy stworzyć pętle która wykona się n razy i przy każdym obrocie będzie zerować element o indeksie aktualnej iteracji.

  int tab[100];
  
  for (int i = 0; i < 100; i++)
  {
    tab[i] = 0;
    cout << tab[i] << endl;
  }

Ta pętla zeruje wszystkie wartości i dla pewności wypisuje je na ekranie.