Programowanie - C++

C++ – Jak wstępnie wyzerować wartości n elementowej tablicy?