Programowanie - C++

C++ – Jak odczytać przekazane do programu parametry?

Chcąc skorzystać z możliwości przekazania do programu parametrów, powinniśmy jako parametr funkcji main() przekazać: int argc, char *argv[]. W tym przypadku zmienna argc będzie przechowywała ilość przekazanych parametrów, natomiast tablica argv same parametry, oraz ścieżkę do programu w elemencie o indeksie 0.

Przykładowe wywołanie programu z parametrem – “123”:

C:\Dev-Cpp>Projekt2.exe 123

Kod programu:

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    cout << argv[1] << endl;

    return 0;
}

Wynik działania:


C:\Dev-Cpp>Projekt1.exe 123
123