Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę M

macierz pamięciowa – matryca pamięciowa

magnes (magnet) – ciało nadające wypadkowy moment magnetyczny różny od zera, wytwarzający w otaczającej go przestrzeni pole magnetyczne

maser (maser) – przyrząd elektroniki kwantowej, generujący lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach odpowiadających zakresowi mikrofalowemu, działający na zasadzie zjawiska wymuszonej emisji promieniowania w ośrodku czynnym; zasadniczymi elementami masera są: ośrodek czynny, rezonator lub linia opóźniająca, układ pompujący lub separator

megafon (megaphone) – tuba elektroakustyczna – przenośny zespół elektroakustyczny nadawczy złożony z mikrofonu i głośnika tubowego umieszczonych w jednej obudowie oraz ze wzmacniacza zasilanego z sieci lub baterii

membrana (membrane) – układ mechaniczny o określonym kształcie i sposobie zamocowania na obrzeżu, przeznaczony do przetwarzania drgań mechanicznych w drgania akustyczne lub odwrotnie

miernik (meter, measuring instrument) – przyrząd pomiarowy, w którym miarę wielkości określa jedno wskazanie ustalone, np. przez położenie wskazówki względem podziałki

miernik cyfrowy (digital counter) – miernik bezpośrednio dający wskazania cyfrowe

migotanie obrazu (flickering of picture) – niepożądane rytmiczne zmianyśredniej wartości luminancji obrazu zachodzące z taką częstotliwością iż są dostrzegalne wzrokiem

mikrofale (microwaves) – fale elektromagnetyczne o długości mniejszej niż 1m, którym odpowiadają częstotliwości większe niż 300MHz

mikrofon (microphone) – przetwornik elektroakustyczny umożliwiający przetwarzanie przebiegów akustycznych w przebiegi elektryczne

mikroskop elektronowy (electron microscope) – mikroskop, w którym rolę czynnika oświetlającego preparat obserwowany i tworzącego obraz powiększony spełnia strumień elektronów

miniaturyzacja (miniaturization) – kierunek rozwoju elektroniki, zmierzający do zmniejszenia rozmiaru i ciężaru sprzętu elektronicznego

moc elektryczna (electric power) – pochodna energii elektrycznej względem czasu

modulacja (modulation) – w odniesieniu do przekształcenia sygnału na sygnał – kodowanie, w wyniku którego pewna cecha jednego przebiegu (nośnego) zmienia się wg wartości chwilowej innego przebiegu (modulującego)