Programowanie - C++

C++ – Jak z poziomu programu usunąć inny plik?

Do usuwania plików istnieje funkcja remove(), zdefiniowana jeszcze w ANSI C. Funkcja, jako parametr przyjmuje ścieżkę do pliku, zwraca 0 w przypadku poprawnego usunięcie pliku, oraz wartości różne od zera w przypadku błędu. Oczywiście, aby plik mógł zostac usunięty musimy mieć prawo zapisu do niego. Sama funkcja remove(), jest wywołaniem systemowych funkcji erase, unlink, czy del.

...
  if (remove ("c:\\2.txt") == 0 )
    cout << "Plik usuniety" << endl;
  else
    cout << "Wystapil blad podczas usuwania pliku" << endl;
...

Na początku instrukcja warunkowa sprawdza wartość zwróconą przez funkcję remove(), jeżeli funkcja poprawnie usunie plik, program wyświetli informacje o tym, w przeciwnym razie pokaże błąd