Programowanie - C++

C++ – Jak zapisać daną wartość w pliku?

Do operacji na plikach możemy użyć klasy fstream. Plik można otworzyć na dwa sposoby – do odczytu, lub do zapisu.

Przykład:

...
#include <fstream>
#include <string>
...
    string s = "Blad nr...";
    ofstream plik("file.txt");
    
    plik << s;

Wyrażenie – ofstream plik(“file”) – oznacza, że otwieramy plik o nazwie file.txt, znajdujący się w tym samym katalogu co program do zapisu (w przypadku plików do odczytu należy wpisać IFstream) i uchwytowi do niego nadajemy nazwę “plik”. Od tej pory możemy odwoływać się do pliku poprzez jego uchwyt. Kolejna linia przekazuje do pliku zawartość łańcucha s, tak samo jak to się dzieje w przypadku obiektu cout