Programowanie - C++

C++ – Jak zliczyć ilość słów w pliku?

...
#include <fstream>
#include <string>
...

  int ilosc_slow = 0;
  string slowo;
  
  ifstream in ("#1");
  
  while (in >> slowo)
     ilosc_slow += 1;
  
  cout << "Ilosc slow w pliku = " << ilosc_slow << endl;

  in.close();

Do tego projektu należy dołączyć pliki nagłówkowe fstream, oraz string. Z uwagi na wykorzystanie obiektu cout intuicja nakazuje dołączenie pliku iostream, ale w tym wypadku nie jest to konieczne, gdyż dołączając plik fstream, plik iostream jest dołączany automatycznie, choć w większych aplikacjach zaleca się jawne dołączenie owego pliku.

W miejscu #1 należy podać ścieżkę do pliku, który ma zostać wczytany np. c:\\1.txt.