Programowanie - C++

C++ – Jak dodać numerację wierszy w pliku?

...
#include <fstream>
#include <string>
...


  int nr_wiersza = 1;
  string linia;
  
  ifstream in ("#1");
  ofstream out ("#2");
    
  while (getline(in, linia))
  {
     out << nr_wiersza << ". " << linia << "\n";
     nr_wiersza += 1;
  }
  
  in.close();
  out.close();

Do tego projektu należy dołączyć pliki nagłówkowe fstream, oraz string.
W miejscu #1 należy podać ścieżkę do pliku, który ma zostać wczytany np. c:\\1.txt.
W miejscu #2 należy podać ścieżkę do pliku wynikowego.