Programowanie - C++

C++ – Jak ustalić szerokość wypisywania zmiennej na ekranie?