Programowanie - C++

C++ – Jak wypełnić nadmiar szerokości pola odpowiednim znakiem?

Po ustaleniu szerokości pola przeznaczonego na wypisanie zawartości zmiennej za pomocą obiektu cout oraz funkcji width() obiektu cout, nadmiar szerokości zostanie wypełniony znakami spacji. Korzystając z funkcji fill() możemy zdefiniować znak, którym zostanie wypełniony nadmiar szerokości.

...
#include <iostream>
...

  cout.fill('_');
  cout.width(20);
  cout << "N";
  cout.width(20); 
  cout <<"Liczby naturalne" << endl;
  cout.width(20);
  cout << "C";
  cout.width(20);
  cout << "Liczby całkowite" << endl;

Wynik działania:

___________________N____Liczby naturalne
___________________C____Liczby całkowite