Programowanie - C++

C++ – Jak ograniczyć ilość cyfr po przecinku wypisywanej zmiennej ?