Programowanie - C++

C++ – W jaki sposób wygenerować liczbę pseudolosową?