Programowanie - C++

C++ – W jaki sposób wygenerować liczbę pseudolosową z przedziału?

Do generowania liczb pseudolosowych służy funkcja rand(). Jednakże działanie tej funkcji jest bardzo ograniczone, dlatego do losowania używa się także funkcji srand(), oraz czasu, pobieranego za pomocą funkcji time() z argumentem NULL.

Aby ograniczyć losowane liczby do konkretnego przedziału należy użyć operatorów matematycznych, takich jak % (modulo) – reszta z dzielenia. Chcąc np uzyskać liczbę pseudolosową z przedziału 0-9 powinniśmy uzyskać resztę z dzielenia wygenerowanej liczby przez 10.

    srand(time(NULL));
    int a = rand() % 10;