Programowanie - HTML

HTML – Elementy HTML

. !DOCTYPE – element definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie <br />
. A – element definiuje odnośnik <br />
. ABBR – element definiuje skrót <br />
. ACRONYM – element definiuje akronim <br />
. ADDRESS – element definiuje informacje o autorze strony WWW <br />
. APPLET – element definiuje applet (program) napisany w języku Java <br />
. AREA – element definiuje obszar mapy graficznej <br />
. B – element definiuje tekst pogrubiony <br />
. BASE – element definiuje adres bazowy dla strony WWW <br />
. BASEFONT – element definiuje domyślne właściwości czcionki <br />
. BDO – element definiuje kierunek wyświetlania tekstu <br />
. BIG – element definiuje tekst powiększony <br />
. BLOCKQUOTE – element definiuje wydzielony blok tekstu <br />
. BODY – element definiuje “ciało” strony WWW czyli jej zawartość <br />
. BR – element definiuje przełamamnie akapitu <br />
. BUTTON – element definiuje przyciski w formularzach <br />
. CAPTION – element definiuje podpis tabeli <br />
. CENTER – element definiuje położenie centralne <br />
. CITE – element definiuje cytat <br />
. CODE – element definiuje fragment programu komputerowego <br />
. COL – element definiuje właściwości pojedynczej kolumny <br />
. COLGROUP – element definiuje właściwości grupy kolumn <br />
. DD – element definiuje wyjaśnienie hasła dla listy definicji <br />
. DEL – element definiuje tekst usunięty <br />
. DFN – element definiuje tekst jako definicję <br />
. DIR – element definiuje listę zawierającą elementy w wielu kolumnach <br />
. DIV – element definiuje i grupuje elementy oraz ich atrybuty <br />
. DL – element definiuje listę definicji <br />
. DT – element definiuje hasło dla listy definicji <br />
. EM – element definiuje tekst charakterystyczny <br />
. FIELDSET – element definiuje i grupuje elementy formularza <br />
. FONT – element definiuje właściwości czcionki <br />
. FORM – element definiuje formularz na stronie <br />
. FRAME – element definiuje źródło i właściwości ramek <br />
. FRAMESET – element definiuje zbiór ramek <br />
. H1 – element definiuje nagłówek i jego wielkość (największy) <br />
. H2 – element definiuje nagłówek i jego wielkość <br />
. H3 – element definiuje nagłówek i jego wielkość <br />
. H4 – element definiuje nagłówek i jego wielkość <br />
. H5 – element definiuje nagłówek i jego wielkość <br />
. H6 – element definiuje nagłówek i jego wielkość (najmniejszy) <br />
. HEAD – element definiuje nagłówek i elementy opisujące dokument HTML <br />
. HR – element definiuje linię poziomą <br />
. HTML – element definiuje początek dokumentu HTML <br />
. I – element definiuje tekst pochyły <br />
. IFRAME – element definiuje ramkę umieszczoną w dowolnej części dokumentu <br />
. IMG – element definiuje grafikę <br />
. INPUT – element definiuje różne pola w formularzach <br />
. INS – element definiuje wstawkę redakcyjną <br />
. ISINDEX – element definiuje pole tekstowe w formularzach <br />
. KBD – element definiuje tekst wprowadzany z klawiatury <br />
. LABEL – element definiuje pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę <br />
. LEGEND – element definiuje tytuł dla grupy elementów FIELDSET <br />
. LI – element definiuje nowy element listy <br />
. LINK – element definiuje relacje pomiędzy odnośnikami <br />
. MAP – element definiuje mapę graficzną <br />
. MENU – element definiuje listę zawierającą elementy w jednej kolumnie <br />
. META – element definiuje właściwości dokumentu HTML <br />
. NOFRAMES – element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek <br />
. NOSCRIPT – element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi skryptów <br />
. OBJECT – element definiuje obiekt multimedialny <br />
. OL – element definiuje listę numerowaną <br />
. OPTGROUP – element definiuje etykiety dla zgrupowanych pól wyboru <br />
. OPTION – element definiuje nowe pozycje listy w polach wyboru SELECT <br />
. P – element definiuje akapit <br />
. PARAM – element definiuje parametry obiektu <br />
. PRE – element definiuje tekst, w którym zachowane są białe znaki <br />
. Q – element definiuje cytat zagnieżdżony <br />
. S – element definiuje tekst przekreślony <br />
. SAMP – element definiuje fragment kodu, próbkę <br />
. SCRIPT – element definiuje skrypt <br />
. SELECT – element definiuje rozwijane pole wyboru w formularzach <br />
. SMALL – element definiuje tekst pomniejszony <br />
. SPAN – element definiuje i grupuje elementy liniowe oraz ich atrybuty <br />
. STRIKE – element definiuje tekst przekreślony <br />
. STRONG – element definiuje tekst mocno wytłuszczony <br />
. STYLE – element definiuje style przypisane do elementów strony WWW <br />
. SUB – element definiuje indeks dolny <br />
. SUP – element definiuje indeks górny <br />
. TABLE – element definiuje tabelę <br />
. TBODY – element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania <br />
. TD – element definiuje komórki tabeli <br />
. TEXTAREA – element definiuje duże pola tekstowe w formularzach <br />
. TFOOT – element definiuje stopkę tabeli <br />
. TH – element definiuje tytuł kolumny <br />
. THEAD – element definiuje nagłówek tabeli <br />
. TITLE – element definiuje tytuł strony <br />
. TR – element definiuje wiersz tabeli <br />
. TT – element definiuje tekst o stałej szerokości liter <br />
. U – element definiuje tekst podkreślony <br />
. UL – element definiuje listę zwykłą <br />
. VAR – element definiuje nazwę zmiennej <br />