Programowanie - HTML

HTML – Elementy liniowe

. ABBR – element definiuje skrót

. ACRONYM – element definiuje akronim

. B – element definiuje tekst pogrubiony

. BASEFONT – element definiuje domyślne właściwości czcionki

. BDO – element definiuje kierunek wyświetlania tekstu

. BIG – element definiuje tekst powiększony

. CITE – element definiuje cytat

. CODE – element definiuje fragment programu komputerowego

. DEL – element definiuje tekst usunięty

. DFN – element definiuje tekst jako definicję

. EM – element definiuje tekst charakterystyczny

. FONT – element definiuje właściwości czcionki

. I – element definiuje tekst pochyły

. INS – element definiuje wstawkę redakcyjną

. KBD – element definiuje tekst wprowadzany z klawiatury

. Q – element definiuje cytat zagnieżdżony

. S – element definiuje tekst przekreślony

. SAMP – element definiuje fragment kodu, próbkę

. SMALL – element definiuje tekst pomniejszony

. SPAN – element definiuje i grupuje elementy liniowe oraz ich atrybuty

. STRIKE – element definiuje tekst przekreślony

. STRONG – element definiuje tekst mocno wytłuszczony

. SUB – element definiuje indeks dolny

. SUP – element definiuje indeks górny

. TT – element definiuje tekst o stałej szerokości liter

. U – element definiuje tekst podkreślony

. VAR – element definiuje nazwę zmiennej