Programowanie - HTML

HTML – Multimedia

. A – element definiuje odnośnik

. APPLET – element definiuje applet (program) napisany w języku Java

. AREA – element definiuje obszar mapy graficznej

. IMG – element definiuje grafikę

. LINK – element definiuje relacje pomiędzy odnośnikami

. MAP – element definiuje mapę graficzną

. NOSCRIPT – element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi skryptów

. OBJECT – element definiuje obiekt multimedialny

. PARAM – element definiuje parametry obiektu

. SCRIPT – element definiuje skrypt