Programowanie - HTML

HTML – Listy

. DD – element definiuje wyjaśnienie hasła dla listy definicji

. DIR – element definiuje listę zawierającą elementy w wielu kolumnach

. DL – element definiuje listę definicji

. DT – element definiuje hasło dla listy definicji

. LI – element definiuje nowy element listy

. MENU – element definiuje listę zawierającą elementy w jednej kolumnie

. OL – element definiuje listę numerowaną

. UL – element definiuje listę zwykłą