Programowanie - HTML

HTML – Formularze

. BUTTON – element definiuje przyciski w formularzach

. FIELDSET – element definiuje i grupuje elementy formularza

. FORM – element definiuje formularz na stronie

. INPUT – element definiuje różne pola w formularzach

. ISINDEX – element definiuje pole tekstowe w formularzach

. LABEL – element definiuje pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę

. LEGEND – element definiuje tytuł dla grupy elementów FIELDSET

. OPTGROUP – element definiuje etykiety dla zgrupowanych pól wyboru

. OPTION – element definiuje nowe pozycje listy w polach wyboru SELECT

. SELECT – element definiuje rozwijane pole wyboru w formularzach

. TEXTAREA – element definiuje duże pola tekstowe w formularzach