Programowanie - HTML

HTML – Elementy strukturalne

. !DOCTYPE – element definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie

. BASE – element definiuje adres bazowy dla strony WWW

. BODY – element definiuje „ciało” strony WWW czyli jej zawartość

. FRAME – element definiuje źródło i właściwości ramek

. FRAMESET – element definiuje zbiór ramek

. HEAD – element definiuje nagłówek i elementy opisujące dokument HTML

. HTML – element definiuje początek dokumentu HTML

. IFRAME – element definiuje ramkę umieszczoną w dowolnej części dokumentu

. META – element definiuje właściwości dokumentu HTML

. NOFRAMES – element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek

. STYLE – element definiuje style przypisane do elementów strony WWW

. TITLE – element definiuje tytuł strony