Programowanie - HTML

HTML – Elementy blokowe

. ADDRESS – element definiuje informacje o autorze strony WWW

. BLOCKQUOTE – element definiuje wydzielony blok tekstu

. BR – element definiuje przełamamnie akapitu

. CENTER – element definiuje położenie centralne

. DIV – element definiuje i grupuje elementy oraz ich atrybuty

. H1 – element definiuje nagłówek i jego wielkość (największy)

. H2 – element definiuje nagłówek i jego wielkość

. H3 – element definiuje nagłówek i jego wielkość

. H4 – element definiuje nagłówek i jego wielkość

. H5 – element definiuje nagłówek i jego wielkość

. H6 – element definiuje nagłówek i jego wielkość (najmniejszy)

. HR – element definiuje linię poziomą

. P – element definiuje akapit

. PRE – element definiuje tekst, w którym zachowane są białe znaki