Programowanie - HTML

HTML – Tabele

. CAPTION – element definiuje podpis tabeli

. COL – element definiuje właściwości pojedynczej kolumny

. COLGROUP – element definiuje właściwości grupy kolumn

. TABLE – element definiuje tabelę

. TBODY – element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania

. TD – element definiuje komórki tabeli

. TFOOT – element definiuje stopkę tabeli

. TH – element definiuje tytuł kolumny

. THEAD – element definiuje nagłówek tabeli

. TR – element definiuje wiersz tabeli